Årsmøte Nordlysbyen STK

Årsmøte i Nordlysbyen STK avholdes tirsdag 15. mars 2016 kl 20.00 i Enter Revisjons lokaler i Løkkeveien.

Saker som dere ønsker skal tas opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars 2016, sendes til post@nordlysbyenstk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli tilgjengelig én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.