Noftri 2017

Sett av 26. august 2017 til å være med på Noftri 2017!

Dette er et spektakulær terrengtriatlon i og rundt Altaelva. Svømming 1600m ned elva – Sykkel 30km på singletrack – Løp 11,7km på elvesti.

Følg gjerne arrangementet på Facebook

Noftri2017

Årsmøte 2017

Nordlysbyen STK avholder årsmøte onsdag 8. mars 2017 kl. 19.00 i Ishavskrafts lokaler i Løkkeveien. Saker som medlemmer ønsker å tatt opp på årsmøtet må sendes til post@nordlysbyenstk.no  innen 22. februar 2017.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen!