Ekstraordinært årsmøte

Nordlysbyen STK innkaller til ekstraordinært årsmøte

Tid: mandag 8. mai 2017 kl. 18.00

Sted: Enter Revisjons lokaler i Løkkeveien

Saksliste:

  1. Valg av nytt styremedlem (kasserer)
  2. Valg av medlemmer til valgkomité

Vel møtt!