Årsmøte

Innkalling til årsmøte

Årsmøtet avholdes mandag 12. mars 2018 kl. 19.30 i Enter Revisjons lokaler. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23. februar til post@nordlysbyenstk.no. Sakliste vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen!