NOFTRI 2018

Sett av lørdag 25. august 2018 til å være med på Noftri!

Dette er et spektakulær terrengtriatlon i og rundt Altaelva.

Svømming 1500 m medstrøms i Altaelva
Sykkel 22 km fra Sagbruket på Kronstad og langs elva til Sorrisniva
Løp 11 km langs østsida av elva fra Sorrisniva til mål på Glød

Her melder du deg på Noftri

Følg arrangementet på Facebook

NOFTRI 2018