Lisens

Svømming:
Alle som skal delta på approberte stevner/konkurranser i Norges Svømmeforbund må betale lisens (NSF lover og regler – L 15).
For mer informasjon: Lisens svømming

Triatlon:
For å kunne stille til start i konkurranser på Norges Triatlonforbunds terminliste må man ha løst lisens. Utøver er selv ansvarlig for å ha gyldig lisens til start.

For mer informasjon: Lisens triatlon